Kas mēs esam

BIK sistēmas ir stabils un drošs uzņēmums, kas nodrošina kvalitatīvu būvniecības projektu izpildi

Misija

"Sniegt kvalitatīvus būvniecības pakalpojumus, balstoties uz kompetenci un pieredzi."

Ainārs Veidemanis
Izpilddirektors

vīzija

"Būvēt atbildīgi un profesionāli, ievērojot visaugstākos būvniecības principus."

Izmantojam BIM procesu un strādājam ar Autodesk Revit programmatūru uz četru kodolu procesora datoriem.
Nepārtraukti uzlabojam mūsu inženieru kvalifikāciju un iegūstam jaunas sertifikācijas.
Sekojam līdzi jauniem produktiem inženiersistēmu tirgū, rūpīgi atlasām un ieviešam labākas inovācijas.

Informācijas tehnoloģijas

Zināšanas

Inovācijas

Kā mēs to darām?

Mūsu kompetences

Ventilācija un kondicionēšana

Apkure un siltumapgāde

Ūdensapgāde un kanalizācija

Sistēmu projektēšana un izbūve

Esošo sistēmu ekspertīzes veikšana

Labākā rezultāta sasniegšanai mēs līdzsvarojam komandas darbu un personīgās atbildības uzņemšanos.

57k+
kv.m
objektu platība
16
objektu pabeigts,
t.sk. valsts nozīmes
6,3
milj. eiro bez PVN
apgrozījums
Uz 2021. gadu
Uz 2021. gadu
Uz 2021. gadu

Lepojamies ar sasniegumiem.

Balvas

Skatē "Gada Labākā Būve Latvijā”
2020. gads
Skatē "Gada Labākā Būve Latvijā”
2021. gads

2. vieta par dalību BIM objekta projektēšanā

2. vieta par dalību BIM objekta projektēšanā

Mums uzticas.

Klienti

Mūsu vērtības.
01
Koncentrēšanās uz mērķi.
Mūsu darbinieki, partneri un ikdienas darbs ir pamats ceļā uz mūsu mērķi.
03
Godīgums.
Viena no mūsu vērtībām ir godīgums un atklātība. Uzskatām, ka spēja izveidot uzticības pilnas attiecības padara mūs par labāku uzņēmumu.
Mums svarīgas noturīgas attiecības un lepojamies ar gadiem ilgu sadarbību mūsu komandas ievaros, kā arī ar klientiem un partneriem.
Attiecības.
04
Mēs novērtējam efektivitāti un lietderību, tāpēc cenšamies katru dienu kļūt aizvien labāki savā darbā.
Attīstība.
05
Mēs augstu vērtējam neatkarību un spēju uzņemties atbildību par saviem lēmumiem gan individuālā, gan komandas līmenī.
Atbildība.
06
02
Zinātkāre.
Mēs augstu vērtējam atvērtumu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, kā arī spēju ieviest un izmantot jaunās tehnoloģijas.

BIK sistēmas kompānijas prezentācija.

Prezentācija