Rekreācijas centrs Kovšu ezera krastā.

Inženiersistēmu montāža SPA kompleksa rekreācijas centrā Rēzeknē, Kovšu ezera parkā.

Jaunbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI