Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve.

Iekšējo inženiertīklu izbūve Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

Pārbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI