Pirmsskolas izglītības iestādes 'Ezītis' pārbūve.

Projektēšana un inženiersistēmu izbūve Kazdangas pagasta bērnudārzā “Ezītis”, kas ierīkots 19. gadsimta beigās celtā un tagad pārbūvētā muižas mājā.

Jaunbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI