Ražošanas ēkas Nr. būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā.

Iekšējo inženiertīklu izbūve

Pārbūves INFO

KOMEPETENCES

VEIKTAS SISTĒMAS

PARTNERI